Příprava rozvodů pro klimatizace- hrubá stavba

Specifikace zákázky

Zakázka

Rodinný dům

Specifikace 

V rodinném domě již byly hotové omítky a proto jsme rozvody potrubí vedli v půdním prostoru a ve fasádě. Odvod kondenzátu nebylo možné napojit do kanalizace a proto je sveden ven, kde bude odtékat do kačírku.

Rozpočet

39 100 Kč

Využitá klimatizace

Potrubí

Délka realizace

12 hodin

Počet jednotek

Další realizace