Sinclair – Multisplit 3+1

Specifikace zákázky

Zakázka

Rodinný dům

Specifikace 

Venkovní jednotka umístěna na balkon rodinného domu. Rozvody potrubí vedeny v půdním prostoru do podbití a následně do venkovní jednotky. Odvod kondenzátu řešen pomocí čerpadel.

Rozpočet

87 000,- Kč

Využitá klimatizace

Sinclair 2,5 kW 3x

Délka realizace

10 hod

Počet jednotek

3+1

Další realizace